Submachine 32 chambers: Czech solution


written by Oqapo

Rozbijte teleport pomocí odkliknutí souřadnice. Seberte zelený kámen za teleportem. Běžte doleva. Rozsypte písek z “box glyph” a seberte desku v něm. Klikněte na “air glyph” a vlezte do šachty která se otevřela. V šachtě seberte druhý zelený kámen a projděte šachtou dolů.

Běžte doleva seberte “lever handle” a na kraji třetí zelený kámen. Běžte podle malby nahorů a seberte druhou desku. Potom běžte dolů a 2x doleva a “lever handle” strčte do díry a zmáčkněte na něj. Běžte zpět k malbě a jděte dolů, seberte opřenou tyč a běžte doprava.

Seberte nad dírou, na stojanu mísu. Běžte 2x doprava a tam naklikejte symbol s popiskem “air” o jedno doprava “wind” a seberte čtvrtý zelený kámen, a zase o jedno naklikejte “fire” a rozsypte “box glyph” a seberte z něj kamenou kouli. Běžte doleva 3x a dolů. Vložte tyč do díry a seberte první topas, seberte pátý zelený kámen a běžte dolů.

Běžte 3x doprava a pod kruh s oblyčejem dejte misku, a pootočte kruh. Seberte misku a běžte doleva. Dejte soše do poháru misku s pískem. Běžte doleva seberte šestý zelený kámen, a po laně šplhejte nahorů. Nad částí provazu který je vodorovně je třetí deska, seberte jí a běžte doprava.

Před bránou pod podlahou seberte druhý topas. Pomocí kliknutí a táhnutí otevřete bránu a běžte doprava. 3x pootočte s kolem které vypadá jako tři čtvrtiny a vstupte za bránu. Seberte jehlan a běžte zpátky ke kolům. Teď 3x pootočte kolo které vypadá jako polovina a běžte znova za bránu. Běžte doprava, dolů a seberte krychli a teď běžte k tyči ve zdi, která je u symbolů jinak známích “obrázků”. Tak do toho otvoru s tou tyčí dejte krychli pro zatížení. Bežte zpátky za bránu, a teď zjistíte že už tam písek neni.

3x otočte kolem, běžte zpátky a stáhněte páku, běžte zpět ke kolu a 1x ho otočte. Běžte doleva seberte kouli a běžte k velké hlavě (socha), dejte jí do očních důlků koule, a ona otevře tlamu a v ní třetí topas. Běžte zpět na bránu. Tam běžte 2x doprava a seberte sedmý zelený kámen na čele sochy. Běžte doleva a projděte otvorem. Běžte doprava klikněte na “tooth glyph” a seberte poslední zelený kámen a poslední desku. Běžte 2x doleva, dejte jehlan na placku a rozsypte písek “box glyph”. Seberte poslední topas, běžte doprava a po schodech nahorů. Tam dejte do toho velkého kruhu všechny zelené kameny, topasy a desky, a otočte zmáčknutím a táhnutím kruhem. Potom vás to teleportuje, a konec!