Blaki: Czwórka; przykładowe plansze


blaki_4_promo_1

blaki_4_promo_2

blaki_4_promo_3

blaki_4_promo_4

blaki_4_promo_5