Morfolaki, tom 1, sample pages


13 brzydkie kaczątka 5
49 krawiec 1
25 nowy rok 1