Rewolucje 11; przykładowe plansze


 

 

 

 

 

kolor: Joanna Karpowicz