Submachine 5: the root; polska solucja


autor: MegiPoland

SOLUCJA
Kliknij po kolei wszystkie zawory na rurach.
Rozpoczynamy wędrówkę:
Zabierz kartkę papieru i ołówek
Idź w lewo
Kliknij rączki po obu stronach klapy włazu
Kliknij najwyższą część klapy
Idź dwa razy na dół
Idź w lewo
Kliknij większy guzik na obudowie pod stołem
Kliknij po kolei trzy zielone panele
(za każdym razem zostanie dokonany automatyczny zapis na kartce
– masz więc teraz:
korytarz (corridor) 747,
laboratorium 001,
Root 552
Idź dwa razy w prawo
Kliknij guzik i wejdź do środka
Idź w prawo
Otwórz właz w taki sam sposób jak poprzednio
Zejdź dwa razy na dół
Idź w prawo
Wprowadź kod (z notatki) 552
Kliknij guzik pod kodem
Kliknij po lewej stronie teleportera na wysokości guzika
Kliknij na dole skały
Idź w prawo – weź czerwoną kulkę (SECRET 1/5)
Wróć do teleportera
Idź trzy razy w prawo
Kliknij otwór w skale
Idź raz w prawo
Kliknij po środku na dole – masz LEAD CASTING
Idź w prawo
Kliknij po obu stronach “zakrętki” dziwnego urządzenia na podłodze – uwolnisz wtyczkę
Kliknij panel na ścianie
Kliknij wtyczkę – światło włączone
Idź w prawo
Idź na dół
Idź w prawo trzy razy
Idź do góry
Idź w lewo dwa razy
Wejdź do pomieszczenia – weź klucz francuski (pod krzesłem)
Wyjdź z pomieszczenia
Idź dwa razy w prawo
Idź na dół
Idź w lewo
Idź na dół
Idź w prawo
Kluczem francuskim otwórz śruby na panelu
Weź zardzewiały klucz
Idź w lewo
Idź do góry
Idź w prawo
Idź do góry
Idź w lewo – wejdź do pomieszczenia
Zardzewiałym kluczem otwórz szafkę po lewej stronie – masz CIPHER PLATE 1
Wyjdź z pomieszczenia
Idź w prawo
Idź na dół
Idź dwa razy w lewo
Włóż CIPHER PLATE 1 do prawego otworu – kliknij przycisk

Idź na dół
Idź w lewo
Weź z krzesła CIPHER PLATE 2
Idź w prawo
Idź na dół trzy razy
Idź w lewo (kliknij między szarym pasem przy podłodze a szarymi klapami)
Odsuń szarą klapę (w rogu pod lampą)
Odkręć kluczem francuskim obie śruby na panelu – weź czerwoną kulkę (SECRET2/5)
Idź w prawo
Idź cztery razy do góry
Kliknij (aby zabrać) CIPHER PLATE 1
Włóż CIPHER PLATE 2 do lewego otworu – kliknij przycisk

Kliknij klapę włazu
Wejdź do środka – kliknij górny przycisk – wyjdź
Idź w lewo
Kliknij klapę włazu
Wejdź do środka – kliknij górny przycisk, weź EMPTY COIL – wyjdź
Idź w lewo
Kliknij klapę włazu
Wejdź do środka – kliknij górny przycisk – wyjdź
Idź dwa razy w prawo
Kliknij (aby zabrać) CIPHER PLATE 2
Włóż CIPHER PLATE 1 do prawego otworu – kliknij przycisk

Idź na dół cztery razy
Idź w prawo
Włóż EMPTY COIL do maszyny (na górze po prawej stronie koła)
Przekręć koło trzy razy (klikaj na wystającą część koła)
Weź naładowany COIL
Idź w lewo
Idź cztery razy do góry
Kliknij (zabierz) CIPHER PLATE 1 – kliknij przycisk

Idź dwa razy w prawo
Włóż naładowany COIL do pomarańczowego urządzenia
Idź dwa razy w lewo
Włóż CIPHER PLATE 2 do lewego otworu – kliknij przycisk

Idź w lewo dwa razy i kliknij lewy przycisk na panelu – weź czerwoną kulkę (SECRET 3/5)
Idź w prawo dwa razy
Kliknij (zabierz) CIPHER PLATE 2 – kliknij przycisk

Idź dwa razy w prawo – kliknij (zabierz) COIL
Idź dwa razy w lewo
Włóż CIPHER PLATE 1 do lewego otworu – kliknij przycisk

Idź na dół
Idź w prawo
Włóż naładowany COIL do pomarańczowego urządzenia
Idź w lewo
Idź do góry
Kliknij (zabierz) CIPHER PLATE 1
Włóż CIPHER PLATE 2 do prawego otworu – kliknij przycisk

Idź na dół
Idź w lewo cztery razy
Kliknij po lewej stronie rury (przy podłodze) – weź czerwoną kulkę (SECRET 4/5)
Wróć do widoku głównego
Kliknij na koło na rurze
Idź w lewo cztery razy (automatyczny zapis symboli)
Idź do góry
Kliknij (zabierz) CIPHER PLATE 2
Włóż CIPHER PLATE 2 do lewego otworu – kliknij przycisk

Idź w prawo cztery razy
Ze stojaka weź WISDOM GEM 2
Idź w lewo
Idź do góry
Z fotela weź czerwoną kulkę (SECRET 5/5)
Idź na dół
Idź w prawo
Wejdź w drzwi z rozwalonych cegieł
Idź w prawo trzy razy
Kliknij (zabierz) CIPHER PLATE 2
Włóż CIPHER PLATE 1 do lewego otworu
Włóż CIPHER PLATE 2 do prawego otworu – kliknij przycisk

Idź na wprost
Idź w prawo
Weź żarówkę z lampy po lewej stronie drzwi
Idź na wprost dwa razy

Na ścianach są trzy otwory – zobacz (kliknij je) dokładnie ustawienie strzałki oraz kulki!
Musisz je poustawiać w jednej linii – sterowane są kołami znajdującymi się w innych pomieszczeniach
– każde kliknięcie na koło powoduje przesunięcie o 90 stopni – na zegarze to 15 minut :D

Wyjdź z pomieszczenia
Idź trzy razy w lewo
Idź w lewo – to koło steruje środkowym otworem w ścianie
(kliknij tyle razy ile potrzebujesz)
Idź w prawo
Idź na wprost – to koło steruje lewym otworem w ścianie
(kliknij tyle razy ile potrzebujesz)
Idź w prawo
Idź na wprost
Idź w prawo
Idź na wprost
Idź w prawo
Idź na wprost – to koło steruje prawym otworem w ścianie
(kliknij tyle razy ile potrzebujesz)
Idź w prawo
Idź na wprost
Idź w prawo
Idź na wprost dwa razy
Jeśli dobrze ustawiłeś urządzenia w otworach w ścianie to możesz wziąć z postumentu METAL BOX
Wyjdź z pomieszczenia
Idź trzy razy w lewo
Kliknij (zabierz) CIPHER PLATE 2 i CIPHER PLATE 1
Włóż CIPHER PLATE 1 do lewego otworu – kliknij przycisk

Idź na dół
Idź w prawo dwa razy
Kliknij na brązową tabliczkę z informacją, że wanna wypełniona jest kwasem
Wróć do widoku głównego
Kliknij na środek wanny
Włóż METAL BOX do wanny – pojawi się kolejny WISDOM GEM
Wróć do widoku głównego
Użyj klucz francuski do odkręcenia zaworu po prawej stronie wanny – kwas wypłynie
Weź WISDOM GEM 1 z wanny
Wróć do widoku głównego
Idź dwa razy w lewo
Idź do góry
Kliknij (zabierz) CIPHER PLATE 1
Włóż CIPHER PLATE 1 do lewego otworu
Włóż CIPHER PLATE 2 do prawego otworu – kliknij przycisk

Idź w prawo
Idź do góry
Idź w lewo
Wciśnij dolny guzik (światełko zmieni miejsce)
Idź dwa razy w prawo
Wciśnij dolny guzik (światełko zmieni miejsce)
Idź w lewo
Idź na dół
Idź w prawo dwa razy
Idź na dół
Włóż żarówkę do lampy (po lewej stronie drabiny)
Kliknij otwór w lewej ścianie
Idź w lewo
Zobacz symbole zapisane na kartce (right – prawy; center – środkowy;
left – lewy) i kliknij odpowiadające im symbole na ścianie
Kliknij przycisk pod znakami w dolnej środkowej części ściany – wygląda jak śruba)
Otworzy się wejście w podłodze – zejdź na dół
Posąg składa się z trzech części- w każdej jest po środku otwór
Użyj LEAD CASTING na górnej części posągu – jak się podniesie – kliknij LEAD CASTING aby go zabrać
Powtórz tę czynność ze środkową i dolną częścią posągu.
W podłodze pojawi się wejście
Idź na dół
Weź WISDOM GEM 3
Idź dwa razy do góry
Idź dwa razy w prawo
Idź do góry
Idź dwa razy w lewo
Idź do góry
Idź w lewo
Kliknij dolny guzik (światełko zmieni miejsce)
Idź dwa razy w prawo
Kliknij dolny guzik (światełko zmieni miejsce)
Idź w lewo
Idź na dół
Idź w lewo
Kliknij (zabierz) CIPHER PLATE 1 i CIPHER PLATE – kliknij przycisk

Idź w lewo
Idź do góry
Idź w lewo siedem razy
Wpisz w teleporterze 747 (z kartki)

Idź w prawo dwa razy
Kliknij przycisk aby otworzyć drzwi – wejdź
Umieść wszystkie (3) WISDOM GEM w urządzeniu na wprost
Kliknij drążek na pulpicie – zobacz zakończenie

Ponieważ zebrałeś 5 SEKRETNYCH czerwonych KULEK kliknij:
GO TO SECRET LOCATION TO CLAIM PRIZE
Powkładaj kulki w otwory w ścianie,
Przeczytaj wiadomości od Mateusza Skutnika (nad wiadomościami są aktywne “judasze”)
Idź sześć razy w lewo i dokonaj wyboru ….. KONIEC